Hanke 4

Sivuston uudistus ja tulostustehtävät

Opivienankarjalaa.fi-sivusto uudistettiin täysin Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman Projektitoiminta-kurssin Vienan Karjala -projektina keväällä 2021. Neljän opiskelijan projektiryhmä uudisti sivuston visuaalisen ilmeen luoden sivustolle yhtenäisen värimaailman ja käyttöliittymäelementit. Ryhmä teki sivustolle yhteensä 30 erilaista tulostustehtävää vienankarjalan oppijoiden ja opettajien käyttöön. Kaikkien tehtävien kuvat ovat ryhmälaisten piirtämiä ja ne sopivat nettisivuston sisältöön ja pelien teemoihin.

Toteutus

Sivusto on toteutettu HTML-, CSS- ja PHP/JavaScript-ohjelmointikielillä ja ohelmointityökaluna on käytetty Visual Studio Codea. Sisällönhallintaohjelmana on WordPress ja palvelimena toimii Zoner. Piirtotyökaluja olivat Clip Studio Paint, Gimp ja Krita. Sivuston toteutuksen jälkeen projektiryhmä suunnitteli ja toteutti käyttäjätestauksen viidelle käyttäjälle, joilla ei ollut vienankarjalan taustaa tai kieliosaamista. Sivustoa parannettiin käyttäjäpalautteen pohjalta. Ryhmä toteutti nettisivuston uudistusprojektin onnistuneesti saavuttaen kaikki tavoitteet suunnitellun aikataulun puitteissa.

Hanna Ollikainen

Hanna toimi projektipäällikkönä ja hallinnollisten tehtävien lisäksi ohjelmoi ja suunnitteli sivuston visuaalista ilmettä sekä toimi moderoijana käyttäjätestauksessa. Erityisesti etusivun karjalainen tyttö kotipihassaan on hänen käsialaansa. Hanna suunnitteli myös sivuston ikonin (Favicon) sekä kaksi tulostustehtävää. Hanna toimi projektipäällikön tehtävässään erinomaisesti ja esimerkinomaisesti.

“Projektin toteutus oli kyllä erittäin opettavainen kokemus. Sen avulla pääsi kosketuksiin siitä, että millainen työelämässä projektin elämänkaari ja projektiryöskentely tiimeissä saattaa olla. Omalla kohdalla oppimista kertyi käyttöliittymän suunnitteluun, testaukseen ja etenkin projektin hallinnolliselle puolelle.” (Hanna Ollikainen 4.5.2021)

Tommi Lämsä

Tommi vastasi nettisivuston ohjelmoinnista ja testauksesta. Teknisen toteuksen lisäksi hän auttoi projektin jäseniä myös muissa tehtävissä ja toimi havainnoijana käyttäjätestauksessa. Tommi teki asiakkaalle myös käyttöohjeen sivuston päivittämista varten. Tommi työskenteli projektissa ammattimaisesti ja esimerkinomaisesti.

“Projektin teko opetti minulle hyvin paljon projektitoiminnasta ja nettisivujen työstämisestä. Koska minulla ei ollut aikaisemmin minkäänlaista kokemusta nettiohjelmoinnista, jouduin opettelemaan lähes kaiken tarvittavan työtä tehdessäni. Tämä kuitenkin tavallaan edisti oppimistani, sillä pääsin hyödyntämään oppimaani käytännössä saman tien. Projektitoiminnan eri vaiheet tulivat hyvin tutuksi. Isomman ohjelmistoprojektin teko muiden ryhmäläisten kanssa oli myös uusi kokemus, varsinkin kun muiden kurssien ohjelmointityöt ovat olleet yleisesti ottaen yksilötöitä.” (Tommi Lämsä, 4.5.2021)

Tiina Maunula

Tiina vastasi käyttäjätestien suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten raportoinnista. Hän myös osallistui sivuston suunnitteluun sekä toteutti kaksi tulostustehtävää. Näiden tehtävien lisäksi hän auttoi projektin jäseniä muissa tehtävissä. Tiina toimi tehtävässään tunnollisesti ja esimerkinomaisesti.

“Projekti oli varsin positiivinen kokemus ensimmäisestä isommasta ohjelmistoprojektista. Itseltäni ei löytynyt aiempaa kokemusta nettisivustojen suunnittelusta tai koodaamisesta, joten kaiken sai opetella alusta asti projektin aikana. Varsinkin alussa oli mielenkiintoista päästä suunnittelemaan erilaisia ulkoasuja tulevalle sivustolle ja kokeilla minkälaiset ratkaisut voisivat toimia parhaiten. Projektin lopussa sain myös lisää kokemusta käyttäjätestauksesta ja varsinkin testauksen tulosten dokumentoinnista testausraporttia tehdessäni.” (Tiina Maunula, 4.5.2021)

Vilma Rahtula

Vilma osallistui sivuston visuaaliseen suunnitteluun ja toimi moderoijana käyttäjätestauksessa. Vilma suunnitteli sivuston kuvaikoneita yhdessä projektiryhmäläisten kanssa. Vilma vastasi tulostustehtävien teosta toteuttaen yhteensä 26 erilaista tulostustehtävää (mm. ristikoita, sanahakuja, puuhatehtäviä sekä domino- ja muistipelikortteja). Vilma toimi tehtävässä innostuneesti ja esimerkinomaisesti.

“Projektiin osallistuminen oli kyllä kokemuksena kaikin puolin opettavainen ja antoi hyvän ensikosketuksen varsinaiseen projektitoimintaan ja projektin sisäiseen tiimityöskentelyyn. Pidin erityisesti siitä, että jokaiselle löytyi mielekästä tekemistä ja kaikille jäi tästä kokemuksesta jotain käteen. Itse osallistuin ensisijaisesti sivuston ulkoasun suunnitteluun ja koen saaneeni varmistuksen siitä, että suunnittelupuoli on eniten se oma juttu. Projektista saaduilla eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin.” (Vilma Rahtula, 4.5.2021)

Sivuston nettipelit

Sivustolla olevat nettipelit on toteutettu OSAOn näyttötyönä (6-10/2019) ja BuutCamp trainee -harjoitteluna (8-10/2019). Toteutuksen nopeasta aikataulusta johtuen pelien sisällön testaamiseen ei jäänyt paljon aikaa, joten peleissä voi ilmetä mahdollisia pieniä virheitä tai puutteita. Peleissä olevat kuvat ovat ilmaiskuvia (http://clipart-library.com).

Arto Kujala

Arto ohjelmoi neljä nettipeliä OSAO:n datanomiopintojensa näyttötyönä. Hän vastasi itsenäisesti täysin pelien ohjelmoinnista ja osallistui pelien nettisivustolle laittamiseen yhdessä Henrin ja Isisin kanssa. Arto ohjelmoi Muisti-, Kuva-, Yhdistä oikein- ja Etsi sanat-pelit) toteuttaen niihin erilaisia vaikeustasoja ja teemoja.

Henri Haavisto

Henri ohjelmoi BuutCamp trainee -harjoittelutyönään kolme peliä: Viikonpäivä-, Kuva ja eläin sekä Kissa käskyttää -pelit ja toteutti ensimmäisen version opivienankarjalaa.fi-sivustosta. Hän laittoi kaikki pelit nettisivustolle yhdessä Arton ja Isisin kanssa.

Isis Herrero López

Isis ohjelmoi BuutCamp trainee -harjoittelutyönään kuusi peliä. Hän toteutti kolme erilaista ristikkopeliä: Aloittelu, Eläimet, Kodinkoneet sekä sanahaun Hedelmät-teemasta. Isis ohjelmoi myös muistipelin Vartalonosat -teemasta ja siihen liittyen toteutti muistipelin (Taivuta sanaa), jossa pelaajan tehtävänä on oikean parin löydettyään taivuttaa sanaa annetussa esimerkkilauseessa. Näiden pelien lisäksi Isis myös ohjelmoi opettajille suunnatun Harjoitusten teko työkalun, mikä on raportoitu tieteellisessä julkaisussa.

Opi vienankarjalaa