Hanke 1

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Leena Arhippainen Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden INTERACT-tutkimusyksiköstä koordinoi erilaisia pelitutkimus ja -kehityshankkeita karjalan kielen oppimiseen, elvytykseen ja ylläpitoon liittyen. Sivustolla esitety hankkeet ovat olleet pääosin lyhytkestoisia oppilas- ja opinnäytetöitä, joiden avulla on etsitty ratkaisuja karjalan kielen pelikehitykseen eri-ikäiset ja erilaisen karjalaisen kielitaustatason omaavat käyttäjäryhmät huomioiden.

Karjalan kieli

Karjalan kielen elvyttäminen on erittäin ajankohtaista sen uhanalaisuuden vuoksi. Löydät lisätietoa karjalan kielestä ja sen eri murteista sekä ajankohtaisista tapahtumista muun muassa seuraavilta sivustoilta:
Karjalan Sivistysseura ry
Kotimaisten kielten keskus
Pohjois-Viena -seura

Pelien ja tulostustehtävien kehityksessä käytetyt lähteet

 • Karjalan kielen verkkosanakirja
 • Karakin, J. Karjalua Vienakši: Vienankarjalan alkeiskuršši. Petroskoi: Periodika. 2017
 • Karlova, O. Vienankarjalan alkeiskuršši. Petroskoi: Verso. 2013.
 • Kähäri, M. Milan perehen päivä. Karjalan Kielen Seura. Helsinki. 2019
 • Lönnrot, E. & Remsujeva, R. “Kal’evala vienankarjalakˇsi,” Karjalan Sivistysseura ry, 2015.
 • OmaMua
 • Ruppijeva, J. Šanalipaš. PERIODIKA. Petroskoi. 2017
 • Zaikov, P. Vienankarjalan kielioppi: lisänä harjotukšie ta lukemisto. Karjalan Sivistysseura ry. 2013.

Opinnäytetyöt

 • Damiri Burlian, T. Gamification with the Universal Game Heuristic to Develop a Mobile Web Game for Learning Viena Karelian Dialect and Culture. University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science. Master’s Thesis, University of Oulu, 2019.
 • Koski, J-P. Pelillisyys ja hyötypelit työkaluina vienankarjalan elvyttämiseen. Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede. Pro gradu –tutkielma. 2019.
 • Tanskanen, P. Evaluating and Designing Language Learning Games for Minority Languages – Focus on Karelian Language. Master’s Thesis, University of Oulu, 2020.

Julkaisut

 • Alavesa, P. & Arhippainen, L. (2020) A game palette and guidelines for game development for minority languages – case Karelian language, Conference of Digital Games Research Association, ISSN: 2342-9666, p. 1-18.
 • Arhippainen, L. & Alavesa, P. (2021) Designing Learning Games and Tools for Karelian Language – Considerations Based on Beginners’ Experiences of Gameplay. In the 28th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), Moscow, Russia, 2021, pp. 3-14, doi: 10.23919/FRUCT50888.2021.9347578.
 • Damiri Burlian, T., Sharmila, P., Alavesa, P., & Arhippainen, L. (2019). Revitalizing Viena Karelian Dialect and Culture with Gamification. In The 3rd International GamiFIN Conference. Levi, Finland: CEUR Workshop Proceedings. April 8 – 10, 2019.
 • Koski, J-P. & Arhippainen, L. (2019) Ukko opaštau lapšie äijän – Serious games as tools for teaching Viena Karelian to Finns? The 25nd Conference of Open Innovations Association FRUCT, Helsinki, Finland, 5-8 November 2019.
 • Tanskanen, P. & Arhippainen, L.(2020) Proposing Game Concepts and Design Recommendations for Minority Language Learning: Karelian Language. In Proceedings of the 27th Conference of Open Innovations Association FRUCT, Trento, Italy. ISSN 2305-7254, FRUCT Oy, e-ISSN 2343-0737 (license CC BY-ND) pp. 374-385.
 • Triando & Arhippainen, L. (2019). Development and User Experiences of the Learn Viena Karelian Mobile Web Game. The 2019 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems. Bali, Indonesia: IEEE. October 12 – 13, 2019.

Opi vienankarjalaa